Turite kuponą? Rezervuokite laiką Jūsų pramogai! REZERVUOTI

Turite kuponą? Rezervuokite laiką Jūsų pramogai! REZERVUOTI

Home

Praktinio šaudymo mokymai

Geriausia investicija į save – žinios!

Paslaugų kainoraštis

Paslaugas, programas ir visas kainas rasite čia

Šaudyklos taisyklės

Sužinokite apie šaudyklos taisykles.

Blaster Arena kuponai

IDF Mokymai

Turite kuponą?

Rezervuokite apsilankymo laiką jau dabar!

Apie šaudyklą

Šaudykla Kaune GINKLŲ KLUBAS organizuoja sportinius ir pramoginius šaudymus, mokymus privatiems asmenims ir įmonėms, kolektyvų renginius, įgūdžių tobulinimo kursus apsaugos ir kitų institucijų darbuotojams, įvairias šaudymo varžybas uždarose patalpose ir lauke, šeimos šventes, taip pat mergvakarius ir bernvakarius.

Komanda suteiks jums kokybišką aptarnavimą šiuolaikiškoje šaudykloje. „Ginklų klubas“ šaudykla Kaune turi net 6 takelius, kuriuose galėsite naudotis mūsų įranga. Specialiai įrengta garso slopinimo sistema maksimaliai sumažins galimus decibelus.

Atsiliepimai

Atraskite Populiariausius LIetuvoje Ginklu Klubo Kuponus

Šaudyklos taisyklės

Visi nepilnamečiai turi būti lydimi suaugusių, kurie pasirašys reikalingus dokumentus ir bus atsakingi už tvarkos palaikymą.

Prašome laikytis šių taisyklių:

Visada elkitės su ginklu kaip su užtaisytu ir paruoštu šūviui. Niekada nelaikykite piršto ant nuleistuko, jeigu nesiruošiate šauti, net jeigu ginklas neužtaisytas. Pirštas gali liesti nuleistuką tik šaudymo zonoje po pasiruošimo šauti, kai ginklas nukreiptas link taikinio.  Užtaisyti ginklą galima tik esant  šaudymo pozicijoje (kai ginklas nukreiptas link taikinio) ir duota šaudymo vadovo komanda šaudyti.

Niekada nenukreipkite ginklo į tai į ką nesiruošiate šauti. GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA nukreipti ginklą į žmones. Šaudymo metu ginklas visada turi būti nukreiptas į taikinių pusę. Ginklas varžybų metu gali būt pernešamas: uždarame dėkle; vamzdžiu žemyn ant peties (jei yra diržas); rankose vamzdžiu žemyn su ryškiu saugumo žymekliu įkištu į kulkos lizdą . Pernešant ginklą imkitės visų įmanomų saugumo priemonių – atidarykite ginklo spyną arba šiek tiek atlenkite spyruoklinio šautuvo vamzdį ir t.t. Laukiant eilės į šaudymo poziciją neužtaisytas ginklas (dėkle arba be dėklo) gali būti padėtas tik šalia (kiek įmanoma arčiau) šaudymo zonos linijos nukreipiant ginklo vamzdį į šaudymo zoną.

Visada pasitikrinkite ar teisingai pasirinkote šaudymo poziciją. Šaudant iš ginklo su optiniu taikikliu – vamzdžio kanalo ašis yra žemiau taikiklio ašies. Kulka gali pataikyti į arti esančius daiktus nematomus per optinį taikiklį, bet esančius priešais vamzdį. Šaudant į artimus taikinius naudokite apsauginius akinius.

Kontroliuokite teritoriją kurioje vyksta šaudymas. Stebėkite, kad dalyviai ar kiti asmenys neįeitų į šaudymo zoną. Signalą  „nutraukti šaudymą“ (ilgas švilpuko signalas arba komanda balsu) privalu skelbt nedelsiant jei kyla grėsmė žmonių saugumui. Visais kitais atvejais šaudymą nutraukia tik šaudymo vadovas arba jo asistentai.

Išgirdę signalą „nutraukti šaudymą“ – nedelsiant nutraukite šaudymą į taikinius. Jei ginklas užtaisytas – nedelsiant saugiai iššaukite į žemę (ne arčiau 8m nuo šaudymo linijos) ir laikykite jį nukreiptą žemyn iki signalo „tęsti šaudymą“ (du švilpuko signalai arba komanda balsu). Prie taikinių, į šaudymo zoną, galima eiti tik gavus šaudymo vadovo leidimą.

Naudoti/perduoti ginklą asmenims nesusipažinusiems su saugumo taisyklėmis arba apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų – GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA

Šaudymas

Kur mus rasti?